Návštěvnost Lysé hory
Můžete se podívat jaká je návštěvnost Lysé hory naměřená čidly, která jsou umístěna na dvou trasách na vrchol. Na červené (z Ostravice) a modré (z Malenovic) turistické trase. Tato naměřená data jsou ještě kalibrována a dopočtena o odhady průchodu z dalších směrů, takže nejsou přesnými údaji o návštěvnosti. Slouží spíše pro porovnání trendů a dlouhodobým srovnáním.

Zde máme návštěvnost v letech 2019-2022, kterou spočítaly čidla po měsících. Je evidentní, jak se čísla měnila v době Covidu. V letech 2020 (extrémní podzim) a 2021 (extrémní leden a únor v maximech) a následný březen 2021 v minimech při lockdownu. Je vidět mírný úbytek návštěvnosti v roce 2022.

Výše se nic nezobrazuje? Znovu ověřit

Od roku 2019 je trend spočítán jako klesající. Je to dáno tím, že část turistů se přesunula na trasy bez čidel (parkoviště u Transformátoru bylo zrušeno, zato u přehrady Šance a na Mazáku je přeplněno).
Další příčínou je zrušení 2 ročníků velkých závodů kvůli Covidu a také omezení, které např v Březnu 2021 dostaly návštěvnost na suverénně nejnižší čísla a v lednu 2021 na nejvyšší.

Výše se nic nezobrazuje? Znovu ověřit

V tomto zobrazení jde vidět, že v sobotu a neděli v poledne je na Lysé nejvíce lidí (červeně označené buňky). Jak překvapivé. V té době projde kolem čidel v průměru 350 osob za hodinu. Takové množství opravdu nejde na vrcholu Lysé Hory komfortně obsloužit.

Výše se nic nezobrazuje? Znovu ověřit

Tady je trochu jiný pohled na návštěvnost o dnech v týdnu a hodinách. Sobota a neděle vedou.

Výše se nic nezobrazuje? Znovu ověřit

Porovnání návštěvnosti v prvních 6 měsících roku. V týdenním rozložení je na datech ledna vidět, že pokud nejsou závody a je pěkné počasí tak je celková návštěvnost podobná, ale bez špičky jednoho dne.

Tady vidíte v porovnání průchodů z Ostravice a Malenovic klesající trend v Ostravici. Je to dáno zrušením parkoviště U Transformátoru. Návštěvnost z Malenovic je stále stejná. Neměří se trasy z Visalají a od přehrady - tam podle svědků spíše stoupla.

Porovnání lednové návštěvnosti. Celkově 2019-56460 2020-65618 2021-68080 2022-45999 zaznamenaných průchodů. I přes to, že nebyly závody, v Lednu 2021 byla návštěvnost vyšší než v předchozích letech.

Komentář CHKO k datům pro reportáž ČT (červenec 2022)

Při interpretaci dat návštěvnosti za poslední dva roky je na prvním místě nutno zmínit COVID a s tím spojená opatření které byly v republice realizovány.
Tzn. podzim 2020 až zimní měsíce 2021, kdy byla většina hromadně navštěvovaných uzavřených prostor zavřená, tak hory zažívaly doslova "peklo". To se promítlo i do sumárního čísla za rok 2020: 375tic průchodů. Za zmínku stojí, že mj. v lednu a únoru 2021 bylo několik víkendů po sobě zavřené údolí Krásné na Visalaje pro absolutní dopravní kolaps. Od půlky března 2021 do dubna se zavřely okresy, včetně toho, že turisticky významné lokality (Pustevny a právě i Lysou) hlídala policie. Pak po zrušení opatření Lesy ČR od července 2021 zrušily parkování na Ostravici u Transformátoru.
Suma sumárum za rok 2021 měla ČTZ "jen" 290 tis. průchodů. Zrušení parkoviště u Transformátoru se jednoznačně projevilo při srovnání dat za prvních 6 měsíců kdy v roce 2022 zaznamenala Červená TZ o cca 25% méně průchodů než v letech předchozích. I přes toto snížení je ČTZ po návštěvě sochy Radegasta kousek od Pusteven druhá nejvytíženější turistická trasa v Beskydech, trasa přes severní sjezdovku je hned za ní!
Pro srovnání čidlo pod severní sjezdovkou na modré a žluté turistické značce (2020 - 234tis. průchodů, 2021 - 215tis průchodů) a první půlka 2022 prakticky obdobné čísla jako v letech minulých. Pro úplnost Radhošť resp. socha Radegasta (značná část od Radegast na Radhošť už nepokračuje a vrací se na Pustevny - čidlo je mezi Pustevnama a Radegastem) 2020 - 450tis. průchodů, 2021 - 405tis, první půlka 2022 jako předchozích letech.
Schválně neuvádím konkrétní čísla první půlky roku, protože by mohla působit dosti zavádějícím dojmem a působit jako "malá", každopádně druhá půlka roku je vždy skoro dvojnásobná (hlavně prázdniny a následně prosinec se spoustou volna). Uvidíme na konci roku jaké budou "tvrdé" data, ale přes letošní prázdniny je v Beskydech subjektivně daleko méně turistů než v minulých letech. Zřejmě lidé hodně vycestovali do zahraničí, protože v době Covidu se cestovat moc nedalo.

Předpokládaný odhad celkové návštěvnosti vrcholu Lysé hory. Pro směry, za kterých se neměřilo čidlem, byl proveden odborný odhad na základě fyzického sčítání prošlých návštěvníků.

V případě, že budeme uvažovat, že každý návštěvník prošel přes čidlo ve směru na vrchol i z vrcholu, tak můžeme odhadovat cca 425 000 unikátních návštěvníků. Zde nejsou uvažováni návštěvníci, kteří se dostanou na vrchol autobusem (ČSAD FM uvádí ročně cca 4 000 přepravených cestujících) a dále lidé, co na vrchol vyjedou automobilem!

Zajímavé je porovnání roků pohledem na počet dnů, kdy v některou hodinu byla návštěvnost nad určitou mez.

Je vidět, že počet takových dnů od roku 2021 klesá.