Lokální destinační management Lysá hora

Lokální destinační management Lysá hora.

Zástupci obcí pod Lysou horou (Ostravice, Malenovice, Krásná, Staré Hamry a město Frýdlant nad Ostravicí) se dohodli se spolkem Beskydhost, že tento spolek požádá o certifikaci lokálního destinačního  managementu (dále LDM nebo DM) Lysá hora. Jeho úkolem je koordinovat a  monitorovat projekty v cestovním ruchu v okolí Lysé hory a dle možnosti se na nich aktivně podílet. Zřízení LDM zapadá do koncepce řízení CR v České republice a je vlastně jediným nástrojem, jak s CR pracovat.

Jde nám hlavně o spolupráci mezi podnikateli, obcemi a organizacemi a spolky, kteří pod Lysou horou vyvíjejí nějakou činnost. Součástí certifikace je zpracování. Více se můžete dočíst zde: Strategie LDM Lysá hora 2021-2025

Certifikát se podařilo získat v září 2021: Certifikát Lokální DM Lysá Hora 2021

13.12.2022 došlo k recertifikaci: Certifikát Lokální DM Lysá Hora 2022

Co je lokální destinační management Lysá Hora? 

Výhody, LDM Lysá hora:

Financování DM

Do budoucna je cílem zajistit financování DM z místních, krajských a celostátních zdrojů. Návrh je financovat provoz obcemi DM
1 Kč/den/osobu z vybraného poplatku z pobytu.

Více se financováním zabývá Strategie LDM Lysá hora 2021-2025.

Dělení území a destinačních managementů  dle České centrály cestovního ruchu

Za účelem efektivnějšího řízení cestovního ruchu byla v České republice vytvořena kategorizace organizací destinačního managementu (DMO). Hlavním cílem Kategorizace je zkvalitnit výkon a efektivitu činností v oblasti destinačního managementu v České republice a přispět ke zvýšení kvality a efektivity realizovaných marketingových aktivit na domácím a zahraničním trhu, a to prostřednictvím vytvoření pravidel pro činnost organizací destinačního managementu (DMO).

Spolek Beskydhost jako certifikovaný Lokální DMO patří pod Oblastní DMO Beskydy Valašsko, který zajišťuje marketing celé oblasti (Na severu Vratimov, východě Morávka, jihu Bílá a západě Nový Jičín). Lokální DMO by měl právě s Oblastní DMO úzce spolupracovat a koordinovat hlavně své marketingové aktivity.

Kategorie organizace destinačního managementu

Kategorie organizace destinačního managementu
Strategie LDM Lysá hora 2021-2025 aktualizace 2023.pdf

Partneři a podporovatelé spolku Beskydhost: