Zpráva o činnosti za rok 2023

Zhodnocení činnosti Spolku Beskydhost za rok 2023

Shrnutí dosažených aktivit:

Projekt Po medvědích tlapkách:

Projekt TuBus Beskydy:

Sbírka Naše Lysá:

Zhodnocení jednotlivých aktivit:

Schůzky a 3K platforma:

Spolek měl v roce 3 společné schůzky a předseda absolvoval 16 individuálních schůzek se členy, aby zjistil jejich potřeby a požadavky. Mimo to proběhlo několik setkání na úrovni vedení obcí a destinačních managementů zabývajících se problematikou cestovního ruchu. Ze schůzek jednoznačně vyplynulo, že členové si přejí soustředit se na nosný projekt Po medvědích tlapkách.

Projekt Po medvědích tlapkách:

Zvýšení atraktivity regionu pro návštěvníky, aniž by to mělo negativní dopad na životní prostředí.

Projekt Sedni lehni:

Instalace mobiliáře na strategických místech, která usnadní návštěvníkům odpočinek a zároveň podpoří udržitelný cestovní ruch.

Sbírka Naše Lysá:

Úprava chodníku pod vrcholem Lysé hory, která zlepší bezpečnost a pohodlí návštěvníků a zároveň sníží dopad turistického ruchu na přírodu.

Doplnění čítačů na Lysé Hoře:

Získávání dat o návštěvnosti Lysé hory, která budou využita pro plánování udržitelného cestovního ruchu.

Závěr

Spolek Beskydhost se v roce 2023 aktivně zapojil do rozvoje cestovního ruchu v oblasti Lysé hory. Jeho aktivity byly hodnoceny pozitivně jak veřejností, tak odborníky. Spolek se zaměřil na udržitelnost cestovního ruchu a jeho přínos pro region.