Marketingový plán

Akční a marketingový plán Spolku Beskydhost pro rok 2022

Představeno na schůzi Beskydhostu 22.11.2021, upraveno 5.2.2022 na Valné hromadě

V roce 2022 budeme pokračovat v práci na projektu PoMedvedichTlapkach.cz a jeho propagaci. Budou vydány aktuální mapy s upravenými trasami a soutěžemi.

V plánu je práce na příprav soutěže a architektonickou studii a manuálu úpravy vrcholu Lysé hory.

Také budeme pokračovat v kampaních za udržitelnost turismu na Lysé hoře a okolí (NaseLysa.cz, parkování, doprava, TUBUS, trasy pro pěší, články o zajímavých návštěvnických cílech s ohledem na ochranu prostředí).

Práce na projektu Po medvědích tlapkách

Soutěž - organizace, vylosování 7-12 měsíc

Marketingová podpora - reklama, média 1-12 měsíc

Tištěné mapy Po medvědích tlapkách 15000 Ks realizace: 2-6 měsíc

Cedule a šipky Po medvědích tlapkách realizace: 4-6 měsíc

Články na web 10-50 ks realizace: 1-12 měsíc


Indikátory: Počet návštěvníků webu, počet nových stránek na webu, počet FB a Insta článků a návštěvníků.

Počet vydaných suvenýrů a počet soutěžících.

Odpovědnost: Předseda spolku

Finanční rámec: 150000 Kč

Úkoly vyplývající ze strategie

Manuál veřejného prostranství Lysá Hora - memorandum, fond 1-12 měsíc

Setkání k parkování -schůzky komise DRC, konference k parkování 1-12

VH spolku 4-11 měsíc

Zprovoznění jednotného předávání informací mezi obcemi, Tic a DM. 9-12 měsíc

Indikátory: Počet setkání

Odpovědnost: Předseda spolku

Finanční rámec: 0 Kč

Organizace schůzek stakeholderů k jednotlivým bodům strategie:

Kampaň ochrana beskyd - komunikace PČR, CHKO..... 1-12 1-12 měsíc

Výběr poplatků z pobytu 1-12 měsíc

Beskydští průvodci - zapojení do Společně na Lysou 4-12 1-12 měsíc

Indikátory: Počet setkání

Odpovědnost: Předseda spolku

Finanční rámec: 0 Kč

Projekt TuBus

Organizace projektu, vyhodnocení 5-10

Marketing - web, fb, IG, bannery, plakáty, zastávky 6-9

Soutěž na FB 8-9

Indikátory: Počet přepravených, počet dní, kdy TuBus jezdil

Odpovědnost: Předseda spolku, starostky dotčených obcí

Finanční rámec: 200000 Kč

Projekt Sedni lehni

Příprava projektu a žádosti o dotaci 1-6

Realizace projektu, studijní cesta 8-9

Příprava a spuštění webu, překlad, kampaně web, FB 8-12

Indikátory: Počet kusů mobiliáře, webových stránek, návštěvníků webu

Odpovědnost: Předseda spolku

Finanční rámec: 250000 Kč

Sbírka Naše Lysá

Web - příprava a spuštění 3-6

Kampaně web, fb, IG 7-12

Jednání se stakeholdery 8-12

Indikátory: Vybraná částka, počet partnerů

Odpovědnost: Předseda spolku

Finanční rámec: 60000 Kč

Nerealizované aktivity

Provoz čidla průchodů Lysá Hora - zajištěno CHKO

Indikátory: Počet setkání

Odpovědnost: Předseda spolku


Za spolek Beskydhost

Vít Březina, předsedaOdkaz ke stažení: https://drive.google.com/file/d/1PBRZT4m98KlDTSHrFZR_TuYuOg6dFgzd/view?usp=sharing