Marketingový plán

Akční a marketingový plán Spolku Beskydhost pro rok 2023

Představen na členům písemně 17.1.2023:

V roce 2023 budeme pokračovat v práci na projektu PoMedvedichTlapkach.cz a jeho propagaci. 

Práce na projektu Po medvědích tlapkách

Soutěž - organizace, vylosování 1-12 měsíc

Marketingová podpora - reklama, média 1-12 měsíc

Tištěné mapy Po medvědích tlapkách 5000 Ks realizace: 2-6 měsíc

Změny tras, cedule a šipky Po medvědích tlapkách realizace: 3-6 měsíc

Články na nový web 50 ks realizace: 1-12 měsíc


Indikátory: Počet návštěvníků webu, počet nových stránek na webu, počet FB a Insta článků a návštěvníků.

Počet vydaných suvenýrů a počet soutěžících.

Odpovědnost: Předseda spolku

Finanční rámec: 200000 Kč

Úkoly vyplývající ze strategie

Manuál veřejného prostranství Lysá Hora - memorandum, fond 1-12 měsíc

Setkání k parkování -schůzky komise DRC, konference k parkování 1-12

VH spolku 3-11  měsíc

Zprovoznění jednotného předávání informací mezi obcemi, Tic a DM. 1-12  měsíc

Indikátory: Počet setkání 

Odpovědnost: Předseda spolku

Finanční rámec:  20000 Kč

Organizace schůzek stakeholderů k jednotlivým bodům strategie:

Kampaň ochrana Beskyd - komunikace PČR, CHKO..... 1-12 1-12 měsíc

Výběr poplatků z pobytu 1-12 měsíc

Beskydští průvodci - zapojení do Společně na Lysou 4-12 1-12 měsíc

Indikátory: Počet setkání 

Odpovědnost: Předseda spolku

Finanční rámec:  0 Kč

Projekt TuBus

pomoc při organizaci projektu, vyhodnocení 1-10

Marketing - web, fb, IG, bannery, plakáty, zastávky 4-9

Soutěž na FB 8-9

Indikátory: Počet přepravených, počet dní, kdy TuBus jezdil

Odpovědnost: Předseda spolku, starostky a starostové dotčených obcí

Finanční rámec:  0 Kč (zřejmě bude řešeno samostatně z prostředků MSK mimo rozpočet spolku)

Projekt Sedni lehni

Dokončení první části projektu - žádost o financování.

Údržba mobiliáře.

Výběr dalších míst projektu pro další období 1-12

Provoz webu 8-12

Indikátory: Počet úprav webových stránek, návštěvníků webu

Odpovědnost: Předseda spolku

Finanční rámec:  5000

Sbírka Naše Lysá

Web - práce na stránkách 1-12

Kampaně web, fb, IG 7-12

Jednání se stakeholdery 8-12

Indikátory: Vybraná částka, počet partnerů

Odpovědnost: Předseda spolku

Finanční rámec:  5000 Kč

Doplnění čítačů na Lysé Hoře

Indikátory: Počet čítačů

Odpovědnost: Předseda spolku

Finanční rámec:  30000 - 100000 Kč (zřejmě bude řešeno samostatně z prostředků MSK mimo rozpočet spolku)Za spolek Beskydhost

Vít Březina, předseda