Marketingový plán

Marketingový plán Spolku Beskydhost pro rok 2022


V roce 2022 budeme pokračovat v práci na projektu PoMedvedichTlapkach.cz a jeho propagaci. Budou vydány aktuální mapy s upravenými trasami a soutěžemi.

V plánu je práce na příprav soutěže a architektonickou studii a manuálu úpravy vrcholu Lysé hory.

Také budeme pokračovat v kampaních za udržitelnost turismu na Lysé hoře a okolí (parkování, doprava, TUBUS, trasy pro pěší, články o zajímavých návštěvnických cílech s ohledem na ochranu prostředí).


  • Tištěné mapy Po medvědích tlapkách 15000 Ks realizace: 3-6 měsíc

  • Cedule a šipky Po medvědích tlapkách realizace: 4-6 měsíc

  • Reklama facebook, instagram realizace: 1-12 měsíc

  • Články na web 10-50 ks realizace: 1-12 měsíc


Představeno na schůzi Beskydhostu 22.11.2021


Vít Březina