Marketingový plán

Marketingový plán Spolku Beskydhost pro rok 2022


Představeno na schůzi Beskydhostu 22.11.2021


V roce 2022 budeme pokračovat v práci na projektu PoMedvedichTlapkach.cz a jeho propagaci. Budou vydány aktuální mapy s upravenými trasami a soutěžemi.

V plánu je práce na příprav soutěže a architektonickou studii a manuálu úpravy vrcholu Lysé hory.

Také budeme pokračovat v kampaních za udržitelnost turismu na Lysé hoře a okolí (parkování, doprava, TUBUS, trasy pro pěší, články o zajímavých návštěvnických cílech s ohledem na ochranu prostředí).


  • Tištěné mapy Po medvědích tlapkách 15000 Ks realizace: 3-6 měsíc

  • Cedule a šipky Po medvědích tlapkách realizace: 4-6 měsíc

  • Reklama facebook, instagram realizace: 1-12 měsíc

  • Články na web 10-50 ks realizace: 1-12 měsícMarketingový plán aktualizovaný po Valné hromadě 9.5.2022:


Plán činnosti spolku Beskydhost na rok 2022 Realizace v měsíci

Práce na projektu Po medvědích tlapkách

Příprava a tisk map 1-5

Úprava článků na webu, značení, šipky, cedule 1-12

Soutěž - organizace, vylosování 7-12

Marketingová podpora - reklama, média 1-12

Úkoly vyplývající ze strategie

Manuál veřejného prostranství Lysá Hora - memorandum, fond 1-12

Setkání k parkování -schůzky komise DRC, konference k parkování 1-12

VH spolku 4-11

Zprovoznění jednotného předávání informací mezi obcemi, Tic a DM. 9-12

Organizace schůzek stakeholderů k ednotlivým bodům strategie:

Kampaň ochrana beskyd - komunikace PČR, CHKO..... 1-12

Výběr poplatků z pobytu 7-12

Beskydští průvodci - zapojení do Společně na Lysou 4-12

Projekt TuBus

Organizace projektu, vyhodnocení 5-10

Marketing - web, fb, IG, bannery, plakáty, zastávky 6-9

Soutěž na FB 8-9

Projekt Sedni lehni

Příprava projektu a žádosti o dotaci 1-6

Realizace projektu, studijní cesta 8-9

Příprava a spuštění webu, překlad, kampaně web, FB 8-12

Sbírka Naše Lysá

Web - příprava a spuštění 3-6

Kampaně web, fb, IG 7-12

Jednání se stakeholdery 8-12

Nerealizované aktivity

Provoz čidla průchodů Lysá Hora - zajištěno CHKO


Za spolek Beskydhost

Vít Březina, předseda

Odkaz ke stažení: https://drive.google.com/file/d/1PBRZT4m98KlDTSHrFZR_TuYuOg6dFgzd/view?usp=sharing